Mua hàng trả góp chỉ 0%

Danh mục sản phẩm bán nas synology

 1. Thiết bị lưu trữ Nas DS220j - Hàng chính hãng

  Rating:
  82%
  Giá đặc biệt 4.980.000đ Giá thị trường 4.980.000đ
 2. NAS SYNOLOGY DS420J - Cam kết hàng chính hãng Mới

  Rating:
  83%
  Giá đặc biệt 8.890.000đ Giá thị trường 8.890.000đ
 3. Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS218j - Hàng chính hãng

  Rating:
  86%
  Giá đặc biệt 4.900.000đ Giá thị trường 4.900.000đ
 4. Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS918+ (Hàng chính hãng)

  Rating:
  82%
  Giá đặc biệt 15.500.000đ Giá thị trường 15.500.000đ
 5. Adaptor 12V/5.42A Xịn bóc từ Nas Synology

  Rating:
  85%
  Giá đặc biệt 250.000đ Giá thị trường 250.000đ
 6. Thiết bị lưu trữ Synology NAS RS820RP+ Đen - Hàng Chính Hãng

  Rating:
  87%
  Giá đặc biệt 41.420.000đ Giá thị trường 41.420.000đ
 7. Thiết bị lưu trữ Synology NAS RS1219+ Đen - Hàng Chính Hãng

  Rating:
  86%
  Giá đặc biệt 36.010.000đ Giá thị trường 36.010.000đ
 8. Combo Ổ cứng mạng Synology NAS DS218j và 2x HDD Seagate ironwolf 4TB - DS218j 2x HDD 4TB

  Rating:
  89%
  Giá đặc biệt 12.000.000đ Giá thị trường 12.000.000đ
 9. Thiết bị lưu trữ Synology NAS DS1819+ Đen - Hàng Chính Hãng

  Rating:
  82%
  Giá đặc biệt 33.180.000đ Giá thị trường 33.180.000đ
 10. Thiết bị lưu trữ mạng (NAS) Synology model DS218+ - Hàng chính hãng

  Rating:
  84%
  Giá đặc biệt 8.900.000đ Giá thị trường 8.900.000đ
 11. Thiết bị lưu trữ Synology NAS DS418 Đen - Hàng Chính Hãng

  Rating:
  84%
  Giá đặc biệt 13.920.000đ Giá thị trường 13.920.000đ
 12. Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS218 - Hàng chính hãng

  Rating:
  81%
  Giá đặc biệt 7.950.000đ Giá thị trường 7.950.000đ
 13. Thiết bị lưu trữ Synology NAS DS1019+ Đen - Hàng Chính Hãng

  Rating:
  84%
  Giá đặc biệt 21.790.000đ Giá thị trường 21.790.000đ
 14. Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS1019+ - Hàng chính hãng

  Rating:
  87%
  Giá đặc biệt 19.200.000đ Giá thị trường 19.200.000đ
 15. Thiết bị lưu trữ Synology NAS DS218+ Đen - Hàng Chính Hãng

  Rating:
  89%
  Giá đặc biệt 11.280.000đ Giá thị trường 11.280.000đ
 16. Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS718+ (Hàng chính hãng)

  Rating:
  87%
  Giá đặc biệt 12.400.000đ Giá thị trường 12.400.000đ
 17. Thiết bị lưu trữ Synology NAS DS218J Trắng - Hàng Chính Hãng

  Rating:
  85%
  Giá đặc biệt 6.400.000đ Giá thị trường 6.400.000đ
 18. Thiết bị lưu trữ mạng (NAS) Synology model DS1817- Hàng chính hãng

  Rating:
  86%
  Giá đặc biệt 25.800.000đ Giá thị trường 25.800.000đ
 19. Thiết bị lưu trữ Synology NAS DS1618+ Đen - Hàng Chính Hãng

  Rating:
  83%
  Giá đặc biệt 27.610.000đ Giá thị trường 27.610.000đ
 20. Thiết bị lưu trữ Synology NAS RS820+ Đen - Hàng Chính Hãng

  Rating:
  85%
  Giá đặc biệt 30.640.000đ Giá thị trường 30.640.000đ
 21. Ổ CỨNG LƯU TRỮ MẠNG SYNOLOGY NAS RS2418RP+ - Model: RS2418RP+

  Rating:
  85%
  Giá đặc biệt 63.600.000đ Giá thị trường 63.600.000đ
 22. Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS418j (Đen) - Hàng Chính Hãng

  Rating:
  81%
  Giá đặc biệt 8.900.000đ Giá thị trường 8.900.000đ
 23. Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS1819+ (Hàng chính hãng)

  Rating:
  85%
  Giá đặc biệt 27.250.000đ Giá thị trường 27.250.000đ
 24. Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS2419+ (Hàng chính hãng)

  Rating:
  86%
  Giá đặc biệt 42.600.000đ Giá thị trường 42.600.000đ
 25. Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology NAS DS1618+ (Đen) - Hàng Chính Hãng

  Rating:
  84%
  Giá đặc biệt 22.700.000đ Giá thị trường 22.700.000đ
 26. Combo Ổ CỨNG SYNOLOGY NAS DS918+ và 2 HDD 3TB - COMBO 918+ 2xHDD 3TB

  Rating:
  82%
  Giá đặc biệt 25.440.000đ Giá thị trường 25.440.000đ
 27. Thiết bị lưu trữ mạng (NAS) Synology model DS1819+- Hàng chính hãng

  Rating:
  82%
  Giá đặc biệt 27.250.000đ Giá thị trường 27.250.000đ
 28. Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS418play (Hàng chính hãng)

  Rating:
  82%
  Giá đặc biệt 13.300.000đ Giá thị trường 13.300.000đ
 29. Ổ CỨNG LƯU TRỮ MẠNG SYNOLOGY NAS RS1619+ - RS1619xs

  Rating:
  85%
  Giá đặc biệt 59.000.000đ Giá thị trường 59.000.000đ
 30. Ổ CỨNG LƯU TRỮ MẠNG SYNOLOGY NAS RS2418+ - RS2418+

  Rating:
  86%
  Giá đặc biệt 49.700.000đ Giá thị trường 49.700.000đ
 31. Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS3617xs (Hàng chính hãng)

  Rating:
  81%
  Giá đặc biệt 72.300.000đ Giá thị trường 72.300.000đ