Mua hàng trả góp chỉ 0%

Danh mục sản phẩm ống tưới cây

 1. CUỘN 100M ỐNG NHỰA PE MÀU ĐEN 4.5x6.5mm- DÙNG CHO BÉC TƯỚI CÂY

  Rating:
  85%
  Giá đặc biệt 2.000đ Giá thị trường 2.000đ
 2. Ống nhựa LDPE màu đen 7ly - 5mmx7mm cao cấp 1 cuộn dài 30m - dùng cho béc tưới cây

  Rating:
  88%
  Giá đặc biệt 60.000đ Giá thị trường 60.000đ
 3. Vòi xịt rửa, tưới cây sử dụng ống 27

  Rating:
  89%
  Giá đặc biệt 23.000đ Giá thị trường 23.000đ
 4. CUỘN 50M ỐNG NHỰA PE MÀU ĐEN 4.5x6.5mm- DÙNG CHO BÉC TƯỚI CÂY

  Rating:
  88%
  Giá đặc biệt 100.000đ Giá thị trường 100.000đ
 5. Ống nhựa LDPE màu đen 7ly - 5mmx7mm cao cấp 1 cuộn dài 100m - dùng cho béc tưới cây

  Rating:
  84%
  Giá đặc biệt 190.000đ Giá thị trường 190.000đ
 6. CUỘN 50M ỐNG NHỰA PE MÀU ĐEN 4.5x6.5mm- DÙNG CHO BÉC TƯỚI CÂY

  Rating:
  88%
  Giá đặc biệt 100.000đ Giá thị trường 100.000đ
 7. Ống nhựa LDPE màu đen 6 ly - 4mmx6mm cao cấp 1 cuộn dài 100m - dùng cho béc tưới cây

  Rating:
  87%
  Giá đặc biệt 200.000đ Giá thị trường 200.000đ
 8. 50 béc tưới cây phun mưa + 150 ren trong 17 ống 21

  Rating:
  87%
  Giá đặc biệt 405.000đ Giá thị trường 405.000đ
 9. Ống nhựa LDPE màu đen 6 ly - 4mmx6mm cao cấp 1 cuộn dài 100m - dùng cho béc tưới cây

  Rating:
  86%
  Giá đặc biệt 200.000đ Giá thị trường 200.000đ
 10. Ống nhựa LDPE màu đen 7ly - 5mmx7mm cao cấp 1 cuộn dài 200m - dùng cho béc tưới cây

  Rating:
  83%
  Giá đặc biệt 400.000đ Giá thị trường 400.000đ
 11. CUỘN 100M ỐNG NHỰA PE MÀU ĐEN 7Ly- DÙNG CHO BÉC TƯỚI CÂY - ONDNPE7MM

  Rating:
  87%
  Giá đặc biệt 200.000đ Giá thị trường 200.000đ
 12. Ống nhựa LDPE màu đen 6 ly - 4mmX6mm cao cấp 1 cuộn dài 50m - dùng cho béc tưới cây

  Rating:
  89%
  Giá đặc biệt 100.000đ Giá thị trường 100.000đ
 13. CUỘN 500M ỐNG NHỰA PE MÀU ĐEN 4X6mm- DÙNG CHO BÉC TƯỚI CÂY

  Rating:
  84%
  Giá đặc biệt 1.050.000đ Giá thị trường 1.050.000đ
 14. Ống nhựa LDPE màu đen 6 ly - 4mmX6mm cao cấp 1 cuộn dài 50m - dùng cho béc tưới cây

  Rating:
  85%
  Giá đặc biệt 100.000đ Giá thị trường 100.000đ
 15. CUỘN 300M ỐNG NHỰA PE MÀU ĐEN 4.5X6.5mm- DÙNG CHO BÉC TƯỚI CÂY

  Rating:
  89%
  Giá đặc biệt 600.000đ Giá thị trường 600.000đ
 16. Ống nhựa LDPE màu đen 6 ly - 4mmX6mm cao cấp 1 cuộn dài 100m - dùng cho béc tưới cây

  Rating:
  89%
  Giá đặc biệt 200.000đ Giá thị trường 200.000đ
 17. Ống nhựa LDPE màu đen 7ly - 5mmx7mm cao cấp 1 cuộn dài 100m - dùng cho béc tưới cây

  Rating:
  83%
  Giá đặc biệt 210.000đ Giá thị trường 210.000đ
 18. Ống nhựa LDPE màu đen 7ly - 5mmx7mm cao cấp 1 cuộn dài 200m - dùng cho béc tưới cây

  Rating:
  88%
  Giá đặc biệt 420.000đ Giá thị trường 420.000đ